مرگ

 

مردى براى گذراندن تعطیلات به جزیره  کیش رفت. همسرش در یک مسافرت کارى بود و قرار بود فرداى آن روز در جزیره  کیش به او بپیوندد.مرد وقتى به هتل رسید تصمیم گرفت براى همسرش یک نامه  الکترونیکى کوتاه بفرستد و خبر رسیدنش را به او اطلاع دهد.
کامپیوترش را راه انداخت و پس از وصل شدن به اینترنت، نامه‌اى براى همسرش از طریق پست الکترونیکى فرستاد. متاسفانه در هنگام تایپ کردن نشانى
e-mail همسرش، یک حرف را اشتباه وارد کرد و نامه به جاى آن که به همسرش برسد به نشانى پست الکترونیکى خانم نسبتاً سالخورده‌اى که روز قبل همسرش را از دست داده بود ارسال شد. هنگامى که این خانم e-mailهایش را نگاه مى‌کرد تا چشمش به این e-mail افتاد مدتى به صفحه 
نمایشگر خیره ماند و سپس جیغى کشید و به زمین افتاد. افراد خانواده‌اش با شنیدن صداى جیغ او به سرعت به اتاقش رفتند و دیدند که او بیحال روى زمین افتاده است.

به صفحه
  نمایشگر کامپیوتر نگاه کردند و این متن را روى آن دیدند

همسر عزیزم
من همین الان رسیدم و جا گرفتم. همه چیز براى آمدن فرداى تو آماده است

 

/ 0 نظر / 13 بازدید