کارکرد ایران چک بانک‌مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس

 پیرو بخشنامه شماره 868/هـ مورخ 24/2/1387 در مورد ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به برخی سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور در‌این‌خصوص و به‌منظور تسریع و تسهیل جریان امور اعلام می‌دارد بانک‌ها صرفاً ایران‌چک‌هایی را که به دلایلی همچون فرسودگی‌، پشت‌نویسی‌های مکرر و ... امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد و یا مورد پذیرش مشتریان نیست ، از جریان گردش وجوه خارج نمایند و برای جایگزینی با ایران‌چک جدید و یا دریافت وجه معادل آن، به بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است ابطال آنها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد، لذا گردش مجدد ایران‌چک مجاز می‌باشد.
  در مورد ماده 21 دستورالعمل مربوط نیز صرفاً در نوبت نخست نسبت به ممهور نمودن چک به مهر شعبه اقدام ‌شود و در دفعات بعد ، نیازی به درج مهر شعبه و تاریخ بر روی آنها نیست. به‌عبارت دیگر کارکرد ایران چک بانک‌مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس خواهد بود.

 

/ 1 نظر / 48 بازدید
س

س