رشد مناسب اقتصاد ایران در سال 1386

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، براساس برآورد اولیه اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 1386 درمقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصلی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های پایه و به قیمت های ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می باشد.
    متن کامل گزارش تحولات اقتصادی ایران دربخش واقعی در سال 1386 از طریق  پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران قابل دسترسی می باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید