موسسه مالی برتر

براساس جدیدترین رتبه بندی مجله معتبروبین المللی

بنکر بانک ملی ایران به لحاظ برخورداری ازبالاترین

میزان رشددربین ۵٠٠موسسه مالی برتراسلامی جهان

 رتبه نخست را کسب کرد.

/ 1 نظر / 19 بازدید

موفق باشید[شیطان]