؟؟؟؟؟؟؟؟

میدونی چیه این روزا یه خدای خیلی بزرگ میخوام، یه

خدای خیلی پررنگ، حتی از خدای اون شبان که با موسی

 هم حرف زد پررنگتر، از خدای ابراهیم که آتش رو براش

 گلستان کرد قویتر، از خدای نوح و عیسی هم عظیمتر، یه

 خدایی که علی ذره ای بهش شک و تردید نکرد، چون

 میدونست خداوند اون بی شک بزرگترین خداوندی که

 میتونه باشه، یه خدایی مثل خدای علی ، عظیم و مهربان و

 بزرگ میخوام...!

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید